Home » Archive by category "Truyền thông" (Page 2)

Từ ngữ, kênh liên lạc

William Shakespeare dễ dàng nắm bắt được bản chất của bài viết này trong Hamlet, khi ông tuyên bố rằng đối với vấn đề này, chúng tôi chỉ có từ, từ và nhiều từ để đọc hoặc nói. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của...
Read More

Truyền thông về tương lai của nhân loại

Truyền thông có thể được định nghĩa là di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Con người chúng ta giỏi giao tiếp vì chúng ta đã phát triển các công cụ tốt hơn tất cả các sinh vật sống trên trái đất. Công cụ...
Read More

Truyền thông nội bộ: 12 yếu tố cần thiết

Có 12 yếu tố cần thiết của một chiến lược truyền thông nội bộ thành công. 1. Giao tiếp định hướng công việc hiệu quả nên từ trên cao Giao tiếp hiệu quả đòi hỏi sự cam kết tích cực và chứng thực của các...
Read More

Vai trò thay đổi của quản lý nguồn nhân lực

Những người hành nghề nhân sự cấp cao nhất hiện nay cần phải có một “gói tổng”. Họ phải thể hiện sự nắm bắt chính xác các nguyên tắc cơ bản của HR, có thể có được một bộ năng lực cá nhân sâu sắc...
Read More