Home » Archive by category "Hệ thống điện thoại" (Page 2)

Giải pháp thiết bị điện thoại

Những người kinh doanh thành công biết tầm quan trọng của các thiết bị điện thoại chất lượng cao trong việc điều hành công việc hàng ngày của họ. Hệ thống điện thoại doanh nghiệp có thể đơn giản và chỉ cung cấp các chức...
Read More

Hệ thống điện thoại VoIP PBX và lợi ích

Tổng đài VoIP hoặc tổng đài IP (Internet Protocol Private Branch Exchange) là một hệ thống điện thoại sử dụng mạng dữ liệu IP để hỗ trợ viễn thông. Ưu điểm trước mắt của VoIP PBX là các doanh nghiệp sử dụng nó không phải...
Read More